Contributie

De contributie bij onze vereniging behoort tot de allerlaagste contributies van Nederlandse tennisverenigingen. Bovendien betaalt u geen inschrijfgeld. Door de contributie laag te houden willen we de tennissport laagdrempelig houden.

Direct inschrijven. klik dan hier voor het inschrijfformulier

 

 Contributie 2023

Seniorenleden € 120,- per jaar
Gezinsleden (senioren) € 110,- per jaar
Jeugdleden (tot 17 jaar) € 70,- per jaar
Competitieleden € 60,- per jaar
Donateurs (niet spelend lid)

€ 70,- per jaar

 

Wanneer het lidmaatschap ingaat na 1 augustus betaalt u slechts de helft van het jaarbedrag.

 Betaling via automatische incasso

Betaling van de jaarlijkse contributie vindt plaats via een automatische incasso. De betaalopdracht wordt begin maart bij de bank aangeboden. Betaling in 3 termijnen is mogelijk. In dat geval worden de tweede en derde termijn eind maart en eind april van uw rekening afgeschreven.

Wijzigen gegevens

Voor het doorgeven van veranderingen in bijvoorbeeld uw adres, rekeningnummer en e-mailadres kunt u het mutatieformulier gebruiken.

 Beëindiging lidmaatschap

Uw kunt uw lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging. Deze opzegging moet voor 1 december bij de onze ledenadministrateur binnen zijn. Vanaf 1 januari is het lidmaatschap dan beëindigd. Bij niet tijdig opzeggen wordt voor het volgend jaar de bondsbijdrage en  geïncasseerd. In geval van opzeggingen die binnen komen tussen 1 januari en 30 april wordt daarnaast (afhankelijk van de exacte datum van binnenkomst) naar rato de contributiebijdrage geïncasseerd. In geval van opzeggingen na 30 april wordt geen restitutie van de geïncasseerde contributie verleend. U heeft dan voor het hele jaar dus contributie betaald en kunt dat jaar dan uiteraard nog van het lidmaatschap gebruik maken. Voor het beëindigen van uw lidmaatschap kunt u gebruik maken van het online mutatieformulier.

KNLTB-ledenpas en toegang tot het park

Na ontvangst van de contributie wordt uw KNLTB-ledenpas aan u opgestuurd. De KNLTB-ledenpas is tevens uw elektronische sleutel tot ons park en dient bij het vrijspelen op onze banen op het afhangbord te worden geplaatst.  De KNLTB-ledenpas is voorzien van een pasfoto. Hiervoor kunt u een digitale foto sturen naar onze ledenadministrateur