Bardienstreglement

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. De meest voorkomende vrijwilligerstaak is die van het draaien van bardiensten.


Seniorenleden van onze vereniging zijn verplicht 1 á 2 keer per jaar een dagdeel (3 á 4 uur) iets aan zelfwerkzaamheden voor de vereniging te doen.

Dit kan bestaan uit:

-Schoonmaakwerkzaamheden

-Onderhoudswerkzaamheden aan het park, de banen en/of de gebouwen

-Bardienst draaien

Ieder lid kan bij de Barcommissie barcommissie@tv-wijdewormer.nl aangeven:

-Welke werkzaamheden zijn/haar voorkeur heeft

-Wanneer er dagen zijn dat hij/zij beslist nooit kan, bv i.v.m. vast werk op zaterdag

-Voorkeur data wanneer hij/zij ingepland kan worden voor m.n. een bardienst

Hier zal zo veel mogelijk invulling aan gegeven worden, Maar voor de bardiensten zijn de meeste mensen nodig. Iedereen wordt voor 1 of 2 bardiensten per jaar ingedeeld. Indien je lopende het jaar ander vrijwilligerswerk uitgevoerd hebt terwijl:

-Je nog geen bardienst gedraaid hebt, dan wordt daar een bardienst voor geschrapt

-Je al een keer bardienst gedraaid had, dan wordt er een bardienst voor het volgend jaar geschrapt

Wanneer je geen bardienst kunt draaien op de datum dat je ingepland bent moet je zelf voor vervanging zorgen. Hiervoor kun je gebruik maken van het bardienstrooster met contactgegevens van andere leden. Omdat, i.v.m de wet op de privacy, de ledenlijst niet toegankelijk is wanneer je geen inlogcode hebt, wordt bij de mail die je ontvangt waarin je ingelicht wordt over je bardienst een bijlage toegevoegd.

In deze bijlage tref je het bardienstrooster voor de periode waarin je zelf bardienst hebt. Hierin vind de namen en telefoonnummers van de leden die je zou kunnen benaderen om te ruilen.

 

Omdat er nog steeds leden, met of zonder afbericht, niet op komen dagen voor hun bardienst heeft de ledenvergadering de volgende afkoop/strafmaatregel goedgekeurd en aangenomen.

-Wanneer je helemaal geen vrijwilligerswerk voor de vereniging wilt doen is het mogelijk dit af te kopen voor €100 per jaar.

-Wanneer je een eerste keer niet op komt dagen krijg je een notitie en wordt je op korte termijn opnieuw ingedeeld.

-Bij een tweede verzuim wordt je het afkoopbedrag van €100 alsnog  als boete opgelegd en automatisch geïncasseerd.

 Uitgezonderd voor bardiensten zijn:

-Ereleden

-Leden van verdiensten

-Bestuursleden

-Commissieleden (alleen vaste leden die op de website worden genoemd, zie pagina vereniging/commissies artikel Commissieleden) 

-Leden die door het bestuur uitgezonderd zijn vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging maar door omstandigheden hier niet meer toe in staat zijn


Bardienst Reglement

Regels voor de bar waaraan alle leden zich dienen te houden:

 1. Naast het creëren van de nodige gezelligheid is de bar ook een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Om te zorgen dat de gehele organisatie voor en achter de bar op een goede wijze verloopt, is een reglement opgesteld waaraan de leden zich dienen te houden. Als bestuur hebben we besloten het reglement aan iedereen die bardienst heeft kenbaar te maken zodat hierover geen misverstanden kunnen bestaan.
 2. De barcommissie regelt bemensing achter de bar bij alle eigen activiteiten van onze vereniging als toernooien, competitiedagen en clubkampioenschappen. Als er mensen niet komen opdagen wordt in eerste instantie gebeld naar het huisadres of een eventueel bekend 06nummer.
 3. De eerst aanwezige moet de sleutelkluis, links naast de keukendeur, ontgrendelen om toegang te krijgen tot de keuken, bestuurskamer en de voorraadruimte . Indien de code niet bekend is kan men bellen met een bestuurslid uit de aangegeven lijst.  In de sleutelkast in de keuken hangen de sleutels om andere sloten (barstang, glazenkas radiokast geldlade etc.) te openen.
 4. In de keukenkast van het linker keukenblok zitten de geldlade en de fooienpot van de jeugd. Controleer of het wisselgeld in de kassa overeenkomt met het aanvangsbedrag dat ingevuld moet zijn op de afdrachtenvelop. Bij te kort of geen wisselgeld, bellen met de penningmeester.
 5. Eerste activiteit is doorgaans koffie en thee zetten. Dan gaat men de bar openen en de voorraden in de koelkasten van de bar controleren / aanvullen en glazen op de bar plaatsen. Als het druk bezochte activiteiten zijn en je weet hoe te handelen kun je de tap aansluiten of je vraagt het aan een deskundig aanwezige. Als er niemand is om de tap aan te sluiten kunnen er flesjes bier verkocht worden.
 6. Tijdens de uitoefening van de bardienst moet het aantal mensen achter de bar beperkt worden tot de ingedeelde personen en de organiserende (commissie) leden.
 7. Het is toegestaan dat een lid zijn bestelde consumpties op een bon laat noteren en deze afrekent wanneer hij of zij naar huis gaat. Het is verplicht de naam en datum duidelijk op de bon te vermelden. Wanneer een lid zijn bon pas later wil betalen, wat een uitzondering moet zijn maar met bijvoorbeeld de clubkampioenschappen wel voor komt, moet de bon opgemaakt worden en worden ondertekend door het lid alvorens deze de kantine verlaat.
 8. Tijdens uitoefening van de bardienst dient het reinigen van de vaat te worden bijgehouden.
 9. De barcommissie bepaalt de aanvangstijden en sluitingstijden van de bardiensten. Alleen aanwezige bestuurs- of commissieleden kunnen beslissen over het uitbreiden van deze tijden en nemen daarmee de verantwoordelijkheid  over.
 10. De laatst ingedeelde persoon of personen dragen zorg voor het opruimen en afsluiten van de bar en de keuken. Doorgaans word je hierbij geholpen door de organiserende commissie.  Ook zorgen zij voor het opmaken van de kas en het afstorten van het papiergeld in de afdrachtenvelop in de kluis achter de keukendeur. De afdrachtenvelop is te vinden in de lade van het linker keukenblok. Het achtergelaten wisselgeld moet worden vermeldt op de nieuwe afdrachtenvelop welke wordt achtergelaten in de geldlade van de kassa.
 11. Het is niet toegestaan de bar te openen voor activiteiten of evenementen van andere verenigingen of organisaties. Het bestuur draagt zorg dat de regels van de door de gemeente verstrekte horecavergunning altijd worden nageleefd.
 12. Het is niet toegestaan alcohol te schenken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd, vraag naar een identiteitsbewijs.

Bestuur TV Wijdewormer

Juli 2017

Bardienst overzicht