Afhangreglement

Alle jeugdleden hebben speelrecht tot 19.00 uur. Hun ledenpas is herkenbaar aan het opschrift ‘jeugdlid’.
Jeugdleden vanaf 13 jaar (en degenen die het lopende jaar 13 jaar worden) mogen tot 20.00 uur spelen. Hun ledenpas is herkenbaar aan het opschrift ‘jeugdleden tot 20.00 uur’.
Alle jeugdleden mogen ook na 19.00 uur van de banen gebruik maken indien er vrije banen zijn, zij mogen echter géén ledenpas ophangen. Dit geldt ook voor de combinatie senior/junior lid. Zij moeten de baan op verzoek van seniorleden vrijgeven.

Reglement bij lessen
Men mag niet direct van de lesbaan afhangen naar een bezette baan; men dient minimaal 15 minuten te wachten.
Het direct na les ‘instappen’ bij een dubbelspel mag maximaal voor twee personen, waarbij de enkelspel-tijdregel moet worden gehanteerd.

Reglement bij competitie
Tijdens de voorjaars-, najaars- en wintercompetitie kunnen er op de speeldagen 4 banen bezet zijn. Er wordt door de vcl (verenigings competitie leider) een banenschema gemaakt. Dit banenschema wordt gepubliseerd op de website zodat recreanten kunnen zien hoe laat er ongeveer banen vrijkomen om vrij te kunnen tennissen.
Recreanten mogen geen banen afhangen wanneer deze in gebruik zijn voor competitiewedstrijden en moeten de baan verlaten wanneer deze nodig zijn voor competitiewedstrijden.

Competitiespelers mogen op de dag dat zij competitie hebben gespeeld geen recreanten van de baan af halen, zij mogen wel spelen als er vrije banen zijn.

Reglement bij eigen evenementen
Tijdens de door de vereninging zelf georganiseerde evenementen zoals interne toernooien en clubkampioenschappen kunnen alle 4 de banen bezet zijn. Pas wanneer er banen vrijkomen van deze evenementen kunnen die gebruikt worden voor vrijtennis.
Recreanten mogen geen banen afhangen wanneer deze in gebruik zijn bij vereningingevenementen en moeten de baan verlaten wanneer deze nodig zijn voor vereningingevenementen .

Reglement bij koppelavond
Op een koppelavond kunnen alle 4 de banen door de koppelavond in gebruik zijn en kan er niet vrij worden gespeeld. Alleen wanneer er banen ongebruikt blijven mag hierop worden afgehangen. Leden die vrij willen spelen mogen geen deelnemers aan de koppelavond van de baan afhalen. Uiteraard mogen zij wel deelnemen aan de koppelavond.

Gebruik afhangbord
Buiten onder het afdakje hangt het afhangbord. Bij aankomst hangt men de ledenpas(sen) op het eerstvolgende vrije baantijdvak. Afhangen gaat op tijddelen per eerstvolgende kwartier. De baanklok geldt als maatstaf.
Indien alle banen bezet zijn, dient men de ledenpas(sen) op te hangen onder het tijdvak van die spelers die het langst op de baan hebben gestaan. Het is dus niet toegestaan tijdens het spel de ledenpas(sen) te verhangen.

Als zich na afloop van de speelduur andere leden bij de baan melden moet men de baan afstaan. Men kan vervolgens de ledenpas weer onder een volgend vrij baantijdvak ophangen. De minimaal verplichte wachttijd om een nieuwe baan af te hangen is 15 minuten.
Melden zich geen andere leden bij de baan, dan kan men per 15 minuten doorspelen.

Afschrijven kan alleen door leden die speelgerechtigd zijn.
Leden die een introducé meenemen mogen alleen spelen als er vrije banen zijn.

Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen ledenpas. Vergeet hem niet weer van het afhangbord af te halen. Realiseer je dat je ledenpas iedereen die hem in handen krijgt ook toegang onder jouw naam tot het complex en de kantine verschaft.

Zonder kaart geen speelrecht!

Bovenstaande regels zijn bedoeld ter verduidelijking van de omgangsregels op ons tennispark en om bij misverstanden helderheid te bieden. Voorop staat dat in goed overleg en binnen fatsoensnormen met het baangebruik moet worden omgegaan.
Zo ‘slim’ mogelijk een baan afhangen ligt niet in de geest van het verenigingsleven.


Bestuur TV Wijdewormer

Juni 2017