Belangrijk nieuws t.a.v. de bardienst

Op grond van de Drank- en Horecawetgeving dient iedereen die bardiensten draait bij verenigingen te beschikken over het certificaat 'Verantwoord Alcohol Schenken'. 

Het lijkt nog zo ver weg, maar misschien dat we in de zomer de kantine van onze vereniging weer kunnen gebruiken. Dat we weer met een drankje in de zon op ons terras kunnen zitten na een partijtje tennis. Laten we hopen dat dit spoedig weer kan. En dan gaan ook de bardiensten weer ingedeeld worden. Ieder volwassen lid van de vereniging kan hiervoor worden ingedeeld. Maar op grond van de wet mag dit niet zo maar. Wanneer je bij een vereniging achter de bar plaatsneemt, moet je in het bezit zijn van een certificaat waarmee je aantoont een korte instructie te hebben gevolgd. En de door de leden behaalde certificaten moeten bij de club geadministreerd worden zodat aantoonbaar is dat de vereniging aan de eisen voldoet. Bij niet voldoen riskeert de vereniging een boete of kan de horecavergunning zelfs worden ingetrokken.

Wij willen onze leden dan ook vragen, voor zover dit in het verleden nog niet is gedaan, het certificaat te halen. Het kost niet veel tijd en het is niet ingewikkeld. Via deze link kom je op de website van het NOC*NSF waar je het certificaat kunt halen. Nadat je de instructie succesvol hebt doorlopen, kun je een certificaat downloaden. Het verzoek is om het behaalde certificaat te mailen naar p.jeeninga@gmail.com

 

Nieuws Overzicht