Aanscherping Corona maatregelen

TV Wijdewormer is verplicht gasten op het park te vragen zich te registreren zodat de GGD een bron- en contactonderzoek kan doen in geval van een Corona besmetting.

Deze verplichting, die sinds 10 augustus geldt voor horecaondernemingen, is ook van toepassing op sportverenigingen waar horeca geen hoofdactiviteit is, maar ondersteunend. 

Om hier invulling aan te geven komt er in de kantine een map met een register te liggen waar bezoekers hun naam, contactgegevens (indien niet bekend bij de vereniging) en het tijdstip van aankomst kunnen noteren.

Wanneer wordt je gevraagd deze gegevens achter te laten?

  • Wanneer je het park betreedt en geen lid bent EN die dag/avond niet deelneemt aan een evenement (competitie)
  • Wanneer je als lid het park betreedt maar die dag/avond zelf niet vrij tennist of deelneemt aan een evenement (competitie, les, toernooi)

Dus wanneer je als lid van TV Wijdewormer vrij speelt, les hebt of deelneemt aan een wedstrijd in het kader van een toernooi of competitie wordt je niet gevraagd je te registreren. Vanuit de planning of het digitale afhangbord is dan namelijk al bekend dat je op een bepaald moment op het park aanwezig was.

Welke gegevens laat je achter?

Dit gaat om:

  • Voornaam + achternaam 
  • Telefoonnummer of email adres (alleen gevraagd voor bezoekers die niet lid zijn van TV Wijdewormer, van onze leden zijn deze gegevens wel bekend)
  • Tijdstip van aankomst

Door het achterlaten van je gegevens verleen je tevens toestemming met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Wat gebeurt er met deze gegevens?

Deze gegevens mogen uitsluitend worden verwerkt en bewaard voor de uitvoering van een eventueel benodigd bron- en contactonderzoek door de GGD. Na 14 dagen worden de gegevens vernietigd.

 

 

Nieuws Overzicht