Banen ook voor senioren weer open

Met ingang van 12 mei zijn de banen ook weer toegankelijk voor senior leden. Daar is nog wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Nadat het kabinet heeft bepaald dat ook volwassenen weer buiten mogen sporten en het NOC* NSF en de KNLTB hiervoor richtlijnen hebben opgesteld, heeft TV Wijdewormer een protocol opgesteld. Op basis hiervan heeft de gemeente toestemming gegeven de banen ook weer voor senior leden open te stellen. Voorlopig alleen nog voor enkelspel. We hopen dat ook dubbelen weer snel mogelijk is.

Om het aantal bezoekers op het park te kunnen reguleren hebben we een digitaal afhangbord geïntroduceerd. Via de website of de clubapp moet van te voren een baan gereserveerd worden. De handleidingen hiervoor vindt u hier

Verder is het van belang om de veiligheids- en hygiënemaatregelen zoals die in het protocol staan beschreven goed na te leven. Het protocol is op 11 mei naar alle leden van de vereniging per e-mail verstuurd.

Nieuws overzicht