Contributieverhoging pas in 2021

De aangekondigde verhoging van de contributie wordt pas in 2021 doorgevoerd. Dit omdat door de Corona-crisis er voorlopig geen gebruik van de banen kan worden gemaakt.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is toestemming aan het bestuur verleend de prijs van alle lidmaatschapssoorten met 10 euro te verhogen. Het bestuur heeft er nu voor gekozen dit, gezien de huidige omstandigheden, pas volgend jaar door te voeren.

Nieuws Overzicht