Zonnepanelen geplaatst

In november staat een aantal verbeteringen van onze accommodatie gepland. De eerste hiervan, het plaatsen van 40 zonnepanelen, is inmiddels gebeurd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart heeft het bestuur de leden om toestemming gevraagd voor investeringen in het kader van verduurzaming. Nadien is er veel gebeurd. Met dank aan Ronald is de aanvraag voor een subsidie hiervoor rondgekomen en zijn er door Sportief Opgewekt (de organisatie die de vereniging bij het project begeleidt) berekeningen uitgevoerd.

Afgelopen vrijdag is de eerste stap gezet met het plaatsen van 40 zonnepanelen op het dak van de kantine. Hierdoor kan de vereniging de komende jaren aanzienlijk op de energiekosten besparen. Verder staan er deze maand nog twee grote aanpassingen op het programma. Eerst worden de toiletgroepen vervangen. Daarna worden de lampen in de lichtmasten rond de banen vervangen door LED-verlichting. Sportief Opgewekt heeft in samenwerking met de leverancier van de verlichting maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de omwonenden van ons park niet meer merken van de LED-verlichting dan het geval is met de huidige verlichting. Ook de LED-verlichting leidt tot een aanzienlijke energiebesparing.

In de kantine komt een scherm te hangen waarop de energiebesparing de komende jaren te volgen zal zijn.

Nieuws Overzicht